Sử dụng 1m2 gạch không nung, gạch block so với 1m2 gạch nung kiểu truyền thống giá thành giảm từ 20 đến 30%; cường...

Gạch không nung là gì hay gạch block là một loại gạch mà sau nguyên công định hình thì tự đóng rắn đạt các chỉ số về cơ học...